Gazeta Senior wydanie kwiecień 4/2024

Okładka Gazety Senior wydanie kwiecień 2024.

W lekturze kwietniowego wydania Gazety Senior dziennikarze prezentują projekt pt. Moda na dojrzałość, to dowód na to, że moda jest dla wszystkich, niezależnie od wieku. 

Dodatkowo w stałych rubrykach m.in.:

  • Portfel seniora - czytelnicy dowiedzą się o emeryturach i bonie senioralnym. 
  • W cyklu prawo dla seniora - o zapisie bankowym na wypadek śmierci.
  • W zdrowiu seniora - przeczytamy o nowościach np. e-skierowanie do sanatorium, podsumowaniu zmian dotyczących wystawiania i potwierdzania skierowania na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową. W jakich sytuacjach osoby starsze otrzymają skierowanie papierowe i jak z nim postępować. Ponadto o recepcie 65 plus oraz o nowej liście leków 65 plus, ogłaszanej co 3 miesiące, a tkaże o zmianach w wykazie darmowych leków.  

 

Papierowe bezpłatne wydanie Gazety Senior dostępne jest w siedzibie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu.
Punkt Informacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00,
tel. 71 344 44 44


Prenumerata w wersji cyfrowej - szczegóły w linku: Gazeta Senior


 

Termin