VIII edycja Szkoły Liderów - drugie spotkanie za nami 

Spotkanie z uczestnikami projektu w ramach Szkoły Liderów w sali konferencyjnej.

W ramach doskonalenia kompetencji personalno-społecznych, tak potrzebnych
w pracy z osobami starszymi, odbył się warsztat pt. Komunikacja bez barier, prowadzony przez dr Bognę Bartosz psycholog, psychogerontolog z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, kolegium studiów psychologicznych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW Wrocław.

 

13.05.2024 r. w siedzibie WCRS - Wrocławskie Centrum Seniora dr Bogna Bartosz mówiła m. in.: 

  • o efektywnych technikach komunikowania się, 
  • o występujących barierach i blokadach komunikacyjnych 
  • o komunikacji werbalnej i pozawerbalnej 

- Znakomite połączenie teorii z praktyką, co powoduje, że zajęcia są dynamiczne - mówiła Pani Marta uczestniczka Szkoły Liderów.

- Na zajęciach poznałyśmy różne style myślenia i komunikowania się. Cenne jest to, że poznałyśmy też sposoby, jak prowadzić trudne rozmowy i mogliśmy dzielić się swoimi doświadczeniami i naszymi pomysłami - mówią Pani Renia i Pani Zosia uczestniczki projektu. 

 

Szkoła Liderów – kilka słów o projekcie 

To projekt miejski, koordynowany przez Wrocławskie Centrum Seniora - zespół Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jest wsparciem dla osób, które działają lub zamierzają działać na rzecz silversów w takich miejscach, jak: kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, centra aktywności lokalnej, kluby osiedlowe, organizacje pozarządowe czy instytucje samorządu terytorialnego. 
Założenia projektu
Projekt zakłada dialog, wymianę doświadczeń, otwartość na nową wiedzę, aktywizację, doskonalenie kompetencji interpersonalnych, spotkania z inspirującymi liderami z różnych środowisk lokalnych, pomoc w znalezieniu zatrudnienia w środowiskach senioralnych i międzypokoleniowych.

 

Dla kogo jest Szkoła Liderów?

Projekt skierowany jest do osób:
•    w wieku 18 plus
•    które lubią i chcą współpracować z osobami starszymi
•    dążą do poprawy jakości życia seniorów
•    pragną doskonalić swoje kompetencje personalno-społeczne
•    są kreatywne, komunikatywne i energiczne w działaniu
•    obsługują komputer i Internet


Więcej na temat VIII edycji Szkoły Liderów znajdą Państwo informacje na stronie www.seniorzy.wroclaw.pl/VIII-szkola-liderow-startuje

Termin