Startuje VIII edycja Szkoły Liderów!

Kubek z widokiem z góry z naklejką szefa

 

W jaki sposób aktywizować i integrować środowiska senioralne?

Gdzie poszukiwać dotacji na projekty i działania skierowane do osób starszych?
Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedź w trakcie zajęć realizowanych w ramach Szkoły Liderów.

To projekt miejski, koordynowany przez Wrocławskie Centrum Seniora - zespół Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jest wsparciem dla osób, które działają lub zamierzają działać na rzecz silversów w takich miejscach, jak: kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, centra aktywności lokalnej, kluby osiedlowe, organizacje pozarządowe czy instytucje samorządu terytorialnego. 

Założenia projektu

Projekt ten zakłada dialog, wymianę doświadczeń, otwartość na nową wiedzę, aktywizację, doskonalenie kompetencji interpersonalnych, spotkania z inspirującymi liderami z różnych środowisk lokalnych, pomoc w znalezieniu zatrudnienia w środowiskach senioralnych i międzypokoleniowych.

Dla kogo jest Szkoła Liderów?

Szkoła Liderów skierowana jest do osób:

  • w wieku 18 plus
  • które lubią i chcą współpracować z osobami starszymi
  • dążą do poprawy jakości życia seniorów
  • pragną doskonalić swoje kompetencje personalno-społeczne
  • są kreatywne, komunikatywne i energiczne w działaniu
  • obsługują komputer i Internet
  • są dyspozycyjne przez dwa kolejne miesiące (maj – czerwiec) w środy, w godz. 12:00-15:00. 

 

Szczegółowe informacje i zapisy u koordynatora - Kamili Polańskiej:
e-mail: kamila.polanska@wcrs.pl
tel. 604 823 911

Zapisy do 19 kwietnia 2024 r.

Foto: Obraz autorstwa <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/kubek-z-widokiem-z-gory-z-naklejka-szefa_9640476.htm#fromView=search&page=1&position=18&uuid=5816c8b2-7c74-48a9-9ece-edacca145129">Freepik</a>

Termin