Misja

 

WCS, logotyp.Wrocławskie Centrum Seniora – działamy dla pokoleń!

Interesują Cię warsztaty dla osób w Twoim wieku, a może wolisz uprawiać sport? Potrzebujesz porady i wsparcia? Szukasz klubu seniora lub uniwersytetu trzeciego wieku w Twojej okolicy? Skontaktuj się z Wrocławskim Centrum Seniora, które od stycznia 2009 r. wchodzi w skład Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Wcześniej funkcjonowało jako program finansowany przez Gminę Wrocław.

 PUNKT INFORMACYJNY
 czynny od poniedziałku do piątku
 w godz. 9:00-15:00
 telefon Seniora: (71) 344 44 44

Czym zajmuje się Wrocławskie Centrum Seniora? 

Bez wiedzy nie można działać – dlatego najważniejszym zadaniem Centrum jest pozyskiwanie informacji o ofercie dla seniorów w mieście: firm, instytucji, organizacji. Z drugiej strony, wiadomości te przekazywane są w przystępnej formie najstarszym mieszkańcom naszego miasta.
Centrum jest więc platformą wymiany informacji. Wrocławskie Centrum Seniora prowadzi także liczne, długofalowe programy, które mają aktywizować osoby starsze. Działa na rzecz seniorów w mediach, środowisku pozarządowym i biznesowym.

Misją Wrocławskiego Centrum Seniora jest:

 • tworzenie platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami, które działają na rzecz osób starszych, 
 • inicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych,
 • promowanie idei uczenia się przez całe życie,
 • podejmowanie działań zmierzających do zmiany stereotypowego postrzegania starości,
 • ułatwianie dostępu do informacji,
 • promowanie szeroko rozumianej aktywności seniorów i pomyślnego starzenia się,
 • promowanie i organizowanie działań międzygeneracyjnych, międzypokoleniowych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu, izolacji i marginalizacji osób starszych.

Najważniejsze zadania Wrocławskiego Centrum Seniora to:

 • prowadzenie punktu informacyjnego dla seniorów i portalu informacyjnego: www.seniorzy.wroclaw.pl oraz facebook.com/centrum.seniora, 
 • tworzenie bazy Klubów Seniora i Uniwersytetów Trzeciego Wieku, udzielanie im merytorycznego i logistycznego  wsparcia (np. przez programy warsztatów) kierowanych do klubów w ramach Latającej Akademii Seniora oraz organizowanie Forum Klubów Seniora),
 • pozyskiwanie i przekazywanie informacji o usługach skierowanych do seniorów, oferowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, firmy (np. o warsztatach, kursach, spotkaniach, seminariach),
 • współpraca z wrocławskimi przedsiębiorcami – zachęcanie ich do działania na rzecz osób 60+ i przekazywanie informacji o realizowanych przez nich inicjatywach i zniżkach dla seniorów (m.in. w ramach programu Miejsca Przyjazne Seniorom),
 • prowadzenie konsultacji komputerowych,
 • organizowanie bezpłatnych konsultacji i spotkań ze specjalistami: m.in. psychoterapeutą, psychologiem, farmaceutą, pracownikiem ZUS,
 • promocja „dobrych praktyk” na rzecz seniorów,
 • dbanie o pozytywny obraz środowiska senioralnego w mediach i opinii publicznej,
 • wsparcie logistyczne Wrocławskiej Rady ds. Seniorów,
 • inicjowanie i wsparcie programów międzypokoleniowych,
 • promocja wolontariatu, w tym także wolontariatu senioralnego,
 • inicjowanie i promowanie konferencji, seminariów i wykładów o tematyce gerontologicznej,
 • realizacja projektów takich jak: Akademia Rozwoju Seniora, Wrocławska Karta Seniora, Dni Seniora, Dni Gerontologii, Miejsce Przyjazne Seniorom i inne.                                                                      

Wrocławskie Centrum Seniora (WCS)

jest pierwszą instytucją w Polsce o takiej strukturze i drugim centrum seniora w Polsce, inicjującym nowatorskie projekty sprzyjające poprawie jakości życia osób starszych. Rocznie WCS realizuje kilkadziesiąt dużych projektów i programów aktywizacyjno-edukacyjnych m.in. takich jak: Dni Seniora, Dni Gerontologii, Forum Senioralne, Targi Senioralne, Miejsca Przyjazne Seniorom, Wrocławska Karta Seniora, Edukacja do starości. Wrocław Miasto Pokoleń, Przyjaciel Seniorów, Akademia Rozwoju Seniora, Biblioteka Wrocławskiego Centrum Seniora, Szkoła Liderów, Szkoła Edukatorów, Federacja Klubów Seniora, Telefon Seniora.

 • Od 15 lat we WCS prowadzony jest „Punkt Informacyjny” dla seniorów, a także strona internetowa (w 2017 r. liczba odsłon wyniosła 32 157).
 • Punkt Informacyjny miesięcznie odwiedza ok. 1700 osób (blisko 20 000 osób rocznie). Z porad telefonicznych w ramach Telefonu Seniora korzysta miesięcznie około 600 osób.
 • Z Punktów Konsultacyjnych dla seniorów (psycholog, dietetyk, konsultacje komputerowe i inne) korzysta rocznie 300 seniorów.
 • Baza indywidualna seniorów, do których rozsyłane są informacje z WCS obejmuje około 10 tysięcy adresów  mailowych.
 • Liczba polubień profilu WCS na Facebooku osiągnęła poziom 1639 polubień.
 • Jedną z wrocławskich innowacji jest pierwsza w Polsce karta seniora. Wrocławska Karta Seniora zrzesza 200 partnerów z różnych dziedzin (m.in. kultura, rekreacja, ruch, zdrowie, turystyka). Z ich ofert korzysta ponad 55 000 osób powyżej 60. roku życia. Miesięcznie Wrocławskie Centrum Seniora wydaje około 800 Kart Seniora (styczeń 2018 r.: 850, luty 2018 r.: 770).
 • 75. wrocławskim instytucjom przyznane zostały Certyfikaty Miejsca Przyjaznego Seniorom  (m.in. instytucje kultury, kawiarnie, biblioteki).
 • Rozdano 40 statuetek Przyjaciel Seniorów.
 • Z około 600 propozycji zajęć, warsztatów i prelekcji realizowanych w ramach Akademii Rozwoju Seniora korzysta około 3000 seniorów (rocznie). 
 • We WCS funkcjonuje kilka grup senioralnych, które organizują kilkadziesiąt spotkań, warsztatów, pokazów rocznie.
 • W dwóch edycjach projektu Miasta Pokoleń edukatorki z Wrocławskiego Centrum Seniora przeprowadziły zajęcia dla około 800 dzieci (i młodzieży) z wrocławskich przedszkoli i szkół.
 • Wrocławskie Centrum Seniora podejmuje działania na rzecz aktywizacji seniorów, poprawy jakości ich życia, sprzyja budowaniu pozytywnych relacji międzypokoleniowych, angażuje się także w wydarzenia o charakterze naukowym i szkoleniowym – organizując między innymi III Dni Gerontologii (interdyscyplinarna, dwudniowa konferencja naukowa), która w roku 2017 zgromadziła 500 osób.

Centrum nie jest jednostką opiekuńczą ani placówką medyczną.
Nie jest to również Klub Seniora, który zrzesza osoby starsze!


Szukaj więcej informacji o ofercie dla Seniorów na naszej stronie oraz na Facebooku.

Zapraszamy także do Punktu Informacyjnego:
pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
czynne od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

Wrocław dołączył do sieci MIAST PRZYJAZNYCH STARZENIU SIĘ ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA (WHO)!

Nasze projekty są efektem pracy wielu osób. Wiele z nich to pomysły autorskie, projektowane i realizowane przez naszych ekspertów. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, jeśli chcesz skorzystać z naszych pomysłów, skontaktuj się z nami. Pamiętaj jednak o poszanowaniu dla własności intelektualnej.

W polskim prawie przez własność intelektualną (WI) należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Z tego też względu autorskie projekty Wrocławskiego Centrum Seniora  podlegają ochronie w ramach czterech aktów prawnych: w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), w zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).