Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Dodane przez weronikast - 04-01-2022 - 15:15

Skupia polskich żołnierzy, policjantów i ekspertów cywilnych, którzy udawali się z misjami pokojowymi, stabilizacyjnymi i humanitarnymi w rejony współczesnych konfliktów zbrojnych. Weterani skupieni w tej organizacji pożytku publicznego nie działali wyłącznie pod egidą ONZ, ale także z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ – pod kierownictwem innych organizacji międzynarodowych m.in. NATO i UE, w celu utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w różnych regionach świata oraz wygaszania konfliktów zbrojnych i zapewnienia pomocy miejscowej ludności.

Stowarzyszenie od 2013 r. jest członkiem Światowej Federacji Weteranów. Wrocławscy kombatanci misji pokojowych w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie należą do Koła nr 5 Wrocław, które liczy 61 członków.
Prezesem Koła jest ppłk. w st. spocz. Andrzej Lazarek, natomiast sekretarzem ppłk. w st. spocz. Jerzy Lesicki. Błękitne hełmy ze Stolicy Dolnego Śląska i regionu były obecne w Korei, Syrii, na Wzgórzach Golan, w Egipcie, Czadzie, Libanie, Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie.

.