Agnieszka Żebrowska

Fotografia
Na zdjęciu Agnieszka Żebrowska

W Przestrzeni Trzeciego Wieku jest odpowiedzialna za organizację i realizację działań dla seniorów w Przestrzeni Trzeciego Wieku. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy wdrażaniu nowych projektów.
pok. 317, III piętro, pl. Solidarności 1/3/5

Email
agnieszka.zebrowska@wcrs.wroclaw.pl