Joanna Krzysztonek

Fotografia
zdj.Joanna

Dla Wrocławskiego Centrum Seniora redaguje treści do „Gazeta Senior” i „Wroclaw.pl”, projektuje materiały graficzne, koordynuje program „Cyfrowe konsultacje dla seniora". Dba o komfort seniorów podczas dedykowanych im wydarzeń.

 

Email
joanna.krzysztonek@wcrs.pl