Elżbieta Iwańska

Stanowisko
Koordynatorka punktu informacyjnego
Fotografia
Na zdjęciu Elżbieta Iwańska

Odpowiedzialna za prowadzenie punktu informacyjnego, wydawanie i ewidencję Wrocławskiej Karty Seniora oraz kontakt z klubami seniora i innymi organizacjami senioralnymi.
Koordynatorka projektu „Koperta Życia”. 

Nr. tel.
tel. (71) 344 44 44
Email
karta.seniora@wcrs.pl