Ppłk w st. spocz. Jerzy Lesicki – Przewodniczący Rady

Ppłk w st. spocz. mgr Jerzy Lesicki

Senior 75+ oraz Weteran Wojska Polskiego, który służył na Misji Pokojowej ONZ na Bliskim Wschodzie. Absolwent nauk politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończył studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w zakresie zarządzania kadrami w nowoczesnej firmie. Wrocławianin od roku 1970. Sekretarz wrocławskiego koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.