Uniwersytety i Uczelnie Wyższe:

  1. Uniwersytet Wrocławski
  2. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  3. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  4. Uniwersytet Przyrodniczy
  5. Politechnika Wrocławska
  6. Dolnośląska Szkoła Wyższa
  7. Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
  8. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu