Jednostki miejskie we Wrocławiu i w Polsce

 1. Komenda Miejska Policji
 2. Straż Miejska Policji
 3. MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 4. MCUS – Miejskie Centrum Usług Socjalnych (całodobowe i Dzienne Domy Pomocy Społecznej)
 5. Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 6. ZUS – Oddziały Wrocławskie
 7. NFZ – Oddział Dolnośląski
 8. Urząd Statystyczny we Wrocławiu
 9. NOT – Naczelna Organizacja Techniczna we Wrocławiu
 10. CKU – Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
 11. WCDN – Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 12. Wrocławskie Centrum Integracji
 13. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
 14. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice
 15. Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
 16. Miejska Biblioteka Publiczna – filie wrocławskie
 17. Polski Komitet Pomocy Społecznej – Oddział Wrocławski
 18. Wrocławskie Rady Osiedla