Agata Gwadera-Urlep – Wiceprzewodnicząca Rady

Agata Gwadera-Urlep – Wiceprzewodnicząca Rady

Radna Rady Miejskiej Wrocławia – Klub Radnych Koalicyjny Klub Obywatelski.

Pracuje w komisjach: sportu i rekreacji, kultury i współpracy z zagranicą do spraw Polityki Senioralnej.