Marian Ferenc – Prezes Zarządu i fundator Fundacji Aktywny Senior /FAS/

Marian Ferenc

Fundator Fundacji Teraz Życie.
Kierownik projektów tj. „@ktywny Senior”, „Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza” (ASOS) międzynarodowy projekt „Co–housing for Elders’ Reactivation” (Grundtvig), „Profesjonalny Senior Wolontariusz w Organizacji Pozarządowej” (FIO), „Wzrost kompetencji – Motorem zmiany” (Erasmus+).

Absolwent MBA Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.