Grażyna Lange

Grażyna Lange

Od 22 lat pracuje społecznie w Radzie Osiedla Maślice. Do Wrocławskiej Rady Seniorów została zgłoszona przez Centrum Arbitrażu i Mediacji DOM MEDIACJI we Wrocławiu, przy ul. Kutrzeby 5. We WRS będzie rozwijała ideę Mediatorów Seniorów – wolontariuszy profesjonalnych.  

Z wykształcenia inżynier energetyk. Śpiewa w Chórze Maślic CON AMORE oraz w Chórze Melomana przy NFM.