Danuta Czarnecka

Danuta Czarnecka

Od kilkunastu lat pełni funkcję ławnika sądowego.

Pracując w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wrocław–Fabryczna zajmuje się sprawami seniorów, a w szczególności zagadnieniami związanymi z aktywizacją ich życia społecznego. W Radzie odpowiada za współpracę z MOPS-em w zakresie wszelkiej pomocy seniorom i ich rodzinom. Partycypuje w projekcie: „Senior świadomy swych praw i obowiązków”.
Z wykształcenia dietetyk, obecnie przebywa na emeryturze.