Elżbieta Gorgoń

Elżbieta Gorgoń

Tłumacz języka migowego.

Udziela porad z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczącej ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności życiowej, a także wsparcia w rozwiązywaniu trudności życiowych.
Długoletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, starszy specjalista pracy socjalnej specjalizacji II stopnia od uzależnień, alkoholu i narkotyków.