Jolanta Niezgodzka – Radna Rady Miejskiej Wrocławia – Klub Radnych Nowoczesna

Jolanta Niezgodzka

Pracuje w komisjach: Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa, Skarg, Wniosków i Petycji.