Robert Pieńkowski – Radny Rady Miejskiej Wrocławia – Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Robert Pieńkowski

W latach 80-tych zaangażowany w działalność niepodległościową.Dziś jego priorytetem jest w szczególności wspieranie rodzin wielodzietnych i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem kombatantów. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, medalem Zasłużony dla Wrocławia oraz Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami.

Nauczyciel historii, społecznik, związkowiec i samorządowiec. Jego pasją są książki, wśród których szczególne miejsce zajmuje tematyka numizmatyczna z zakresu, której jest ekspertem i biegłym sądowym.