Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Adres:
ul. Kołłątaja 26a, Wrocław
tel. (71) 341 04 19
e-mail: wroclaw@tpba.pl

www.bratalbert.org

Organizacja czynna:
poniedziałek – piątek w godz. 8:00–14:00

Opis organizacji:
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta realizuje cele poprzez: zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu, pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną, prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii, wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków, współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi, działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych, szkolenie pracowników i wolontariuszy.

logotyp_Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta