Stowarzyszenie MOST

Adres: 
ul. Komuny Paryskiej 17/1, Wrocław
tel. (71) 341 09 32
e-mail: most@autograf.pl

www.most.wroclaw.pl

Dyżur pierwszego kontaktu:
poniedziałek – piątek w godz. 15:00–20:00
tel. 695 055 506 lub 691 020 700

Opis organizacji:
Podstawowymi celami organizacji jest informowanie i uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób uzależnionych, promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, szczególnie wśród osób z rodzin alkoholowych oraz organizowanie różnorodnych zajęć edukacyjnych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem.

logotyp_Stowarzyszenie MOST