„Wrocław w sieci Miast Przyjaznych Starzeniu się Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)”

Wrocław - Ratusz

Wrocław realizuje projekty w ramach grantów rządowych za pośrednictwem instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, nieformalnych ruchów miejskich oraz organizacji seniorów (np. Kluby Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku). Poniższe projekty są przykładami pracy Wrocławia przyjaznej starzeniu:

  • Projekt FIO (realizacja zadania „Senior Zawodowy – Wolontariusz w Organizacji Pozarządowych”):

Celem tego projektu jest zachęcenie seniorów do dalszego udziału w działaniach zawodowych takich jak wolontariat w organizacjach pozarządowych na terenie Gminy Wrocław. Projekt ma na celu usprawnienie procesu selekcji organizacji, aby znaleźć wolontariuszy o unikalnych kompetencjach, które mogą zwiększyć efektywność organizacji pozarządowych.

  •  Akademia Aktywnych Wolontariuszy Seniorów:

Program ten ma na celu utrzymanie aktywności osób starszych i zwalczanie wykluczenia społecznego. Pod kierunkiem AASW Fundacja „Aktywny Senior” oferuje pełen pakiet zajęć edukacyjnych i sportowych dla seniorów. W ramach tych projektów została zgromadzona baza danych wolontariuszy. Wolontariusze mają tworzyć i brać udział w nowych inicjatywach w ramach organizacji pozarządowych (konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2017/04/dotacje-na-projekty-dla-seniorow.html).

  • Planowane lub realizowane kampanie społeczne skoncentrowane na procesie integracji międzypokoleniowej we Wrocławiu:

„Seniorzy naprzód! – edukacja dla ciała, zdrowia i ducha” oraz „Komputer to przyjaciel seniora” (www.wroclaw.pl/rozmawia/strategia/Strategia_2030.pdf; www.wroclaw.pl/strategia-rozwoju-wroclawia-2030/pliki/rpoin/LPR-2016-01-25_2_projekty-spoleczne-Miasto-Wroclaw.pdf)

 

PROGRAMY
Wybrane programy miejskie, które zostały wdrożone:

1) Program Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
UCHWAŁA NR. XXXI / 635/16 RADY MIASTA WROCŁAW z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

2) Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu na lata 2017–2020
UCHWAŁA NR. XXXI/642/16 RADY MIASTA WROCŁAWIA z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017–2020

3) Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego dla Wrocławia na lata 2016–2022
UCHWAŁA NR. XXXIV/713/16 RADY MIASTA WROCŁAW z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie „Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2016–2022”

4) Program Ochrony Środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016–2020 z perspektywą do 2025 r.

 

POLITYKI
Wybrane polityki miejskie w trakcie realizacji:

1) Polityka Mobilności Wrocławia
UCHWAŁA NR. XLVIII / 1169/13 RADY MIASTA WROCŁAW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie polityki mobilności Wrocławia

2) Strategia Edukacyjna Wrocławia
UCHWAŁA NR. XV/271/15 RADY WROCŁAWSKIEJ z dnia 3 września 2015 r. w sprawie Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej

3) Polityka Rowerowa Wrocławia
UCHWAŁA NR. LV / 1688/10 RADA MIEJSKA WROCŁAWIA z dnia 14 października 2010 r. w sprawie polityki rowerowej Wrocławia

4) Strategia Wypoczynku we Wrocławiu
UCHWAŁA NR. L/1738/02 RADA MIEJSKA WROCŁAW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie strategii Wrocławia w zakresie rekreacji

5) Zasady Polityki Ekologicznej Wrocławia
UCHWAŁA NR. LII/813/98 RADY MIASTA WROCŁAW z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia zasad polityki ekologicznej Wrocławia
 


Linki:
Strona WHO: extranet.who.int/agefriendlyworld/network/wroclaw/?fbclid=IwAR0T3rrCzacOU07_PR9tlvUgS8bsoh7E9COV7G35U8YAamzF2m8tdEyoWIQ


Strona Wrocławia: www.wroclaw.pl/en


Facebook: www.facebook.com/wroclaw.wroclove


Twitter: twitter.com/wroclaw_info