Międzypokoleniowe spotkanie artystyczne: Wspólne Tkactwo Marzeń

Dodane przez Barbara Pacan - 21-06-2024 - 11:18
Na zdjęciu widzimy część wykonanej pracy na białym obrusie
 
Kreatywna integracja w Przejściu Dialogu

W Przejściu Dialogu 17 czerwca 2024 roku odbyły się warsztaty artystyczne „Wspólne Tkactwo Marzeń”, zorganizowane przez Barbarę Włoszczyk, studentkę Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, we współpracy z Wrocławskim Centrum Seniora - zespołem WCRS.

 
Spotkanie pokoleń

To wyjątkowe, międzypokoleniowe spotkanie zgromadziło seniorów aktywnie działających przy Wrocławskim Centrum Seniora oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 we Wrocławiu. Celem warsztatów było stworzenie przestrzeni dialogu społecznego, realizowanego poprzez artystyczne działania związane z zapełnianiem białego obrusu.

Dialog przez sztukę

Podczas warsztatów uczestnicy rozmawiali o marzeniach, pamięci oraz refleksjach nad przeszłością i jej wpływem na plany bieżące i przyszłe. Dzięki wspólnym działaniom artystycznym, seniorzy i dzieci mieli okazję wyrazić swoje emocje oraz marzenia. Projekt „Wspólne Tkactwo Marzeń” podkreśla rolę sztuki jako narzędzia do zrozumienia teraźniejszości i wspólnego budowania przyszłości międzypokoleniowej.

 

Na zdjęciu widzimy siedzących przy stole uczestników warsztatów
 
Projekt dyplomowy Barbary Włoszczyk

Warsztaty są częścią projektu dyplomowego Barbary Włoszczyk, zatytułowanego „Meine Sichtgrenze. Rajskie Ptaki w Klatce”. W ramach swojego dyplomu, artystka bada tożsamość, pamięć oraz dziedzictwo historii rodzinnych.

Granica pola widzenia

Tytuł „Meine Sichtgrenze” oznacza „granica mojego pola widzenia” i odnosi się zarówno do dosłownego, jak i przenośnego ograniczenia widzenia. Jest to metafora traum przekazywanych przez poprzednie pokolenia. Barbara Włoszczyk rozwija swój projekt jako wielowymiarową podróż artystyczną, eksplorując granice widoczności, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne, co symbolizuje złożoność dziedziczenia historii i próby jej zrozumienia.

Rajskie ptaki w klatce

Podtytuł „Rajskie ptaki w klatce” odnosi się do zmarłych, postrzeganych jako wolne, święte istoty, jednocześnie uwięzionych w klatce wspomnień i dziedzictwa. Te postacie wpływają na naszą rzeczywistość, czasem idealizująco, melancholijnie, ale także boleśnie, zwłaszcza u osób wrażliwych. Autorka ukazuje sprzeczność między idealizacją zmarłych a rzeczywistością ich życia, często przemilczaną przez nich samych.

 

Na zdjęciu fragment pracy warsztatowej
 
Refleksje nad życiem i śmiercią

Rozmowy ze zmarłymi, duchami, stanowią istotną część pracy dyplomowej Barbary Włoszczyk. Jej głównym celem jest stworzenie przestrzeni do refleksji nad życiem, śmiercią, wolnością i uwięzieniem.

Twórcza Przestrzeń Dialogu

Warsztaty „Wspólne Tkactwo Marzeń” były inspirującym doświadczeniem dla wszystkich uczestników, wzmacniając więzi międzypokoleniowe i promując dialog poprzez sztukę.

 

Na zdjęciu uczestnicy warsztatów tkactwa

 

Termin