Robert Pawliszko

Zastępca Dyrektora WCRS

pok. 24 | poniedziałek-piątek godz. 9:00-15:00   robert.pawliszko@wcrs.wroclaw.pl

Zespół Wrocławskiego Centrum Seniora

Kamila Polańska-Wasik

Koordynatorka projektów

Odpowiedzialna za realizację działań w ramach Wrocławskiej Karty Seniora i Miejsc Przyjaznych Seniorom.
Koordynatorka Wrocławskich Dni Seniora. Koordynatorka projektu „Szkoła Liderów”. 


tel. (71) 772 49 13
kamila.polanska@wcrs.wroclaw.pl
Marta Łomnicka


We Wrocławskim Centrum Seniora zajmuje się zarządzaniem informacją i promocją w Social Media oraz stroną internetową.


tel. (71) 772 49 48
marta.lomnicka@wcrs.wroclaw.pl
Barbara Pacan


Zajmuje się zarządzaniem informacją w tym prowadzenie FB oraz strony www.

Wsparcie grup senioralnych przy WCS.barbara.pacan@wcrs.pl
Elżbieta Iwańska

Koordynatorka punktu informacyjnego

Odpowiedzialna za prowadzenie punktu informacyjnego, wydawanie i ewidencję Wrocławskiej Karty Seniora oraz kontakt z klubami seniora i innymi organizacjami senioralnymi.
Koordynatorka projektu „Koperta Życia”. 


tel. (71) 344 44 44
karta.seniora@wcrs.pl
Pawłowicz Iwona


We Wrocławskim Centrum Seniora zajmuje się obsługą administracyjną, zamówieniami i umowami.


tel. (71) 77 24 923
iwona.pawlowicz@wcrs.pl
Kalina Pańta


Zajmuje się obsługą administracyjną, organizacyjną oraz prowadzi kalendarz spotkań we Wrocławskim Centrum Seniora.


tel. 668 010 360
kalina.panta@wcrs.wroclaw.pl
Aleksandra Szermach


Koordynatorka projektów „Jesienny wolontariat” - Strefa 55 plus. Odpowiada za organizację Dni Gerontologii oraz prowadzi projekty „Daj się ponieść” - taniec klasyczny oraz „Poczytajki Babci i Dziadka”.aleksandra.szermach@wcrs.pl
Joanna Krzysztonek


Dla Wrocławskiego Centrum Seniora redaguje treści do „Gazeta Senior” i „Wroclaw.pl”, projektuje materiały graficzne, koordynuje program „Cyfrowe konsultacje dla seniora". Dba o komfort seniorów podczas dedykowanych im wydarzeń.

 joanna.krzysztonek@wcrs.pl
Ewa Białowąs


We Wrocławskim Centrum Seniora przewodzi grupie aktywnych seniorek, które wspólnie prowadzą i uczą się nawzajem przeróżnych technik rękodzieła, pomagają dzieciom i angażują się w projekty międzypokoleniowe.Ewa Rapacz


Przewodzi aktywnej grupie seniorów „O-CAL-eni”, prowadzi liczne kulturalne inicjatywy krzewienia i kultywowania polskich tradycji.Michał Dębiński


Wspiera Wrocławskie Centrum Seniora artystycznie w archiwizacji filmowej wydarzeń z życia Centrum i wrocławskich seniorów. Tadeusz Wilk

Fotograf

Znany jako Andrzej Rokosz, wspiera Wrocławskie Centrum Seniora w archiwizacji fotograficznej wydarzeń z życia Centrum i wrocławskich seniorów. 
Z wykształcenia matematyk, zawodowo zajmował się zarządzaniem projektami godzącymi przedsięwzięcia biznesowe z ochroną przyrody. Obecnie emeryt.

Aparatu używa głównie jako narzędzia wspierającego zainteresowania etnograficzne i przyrodnicze.Walentyna Wnuk


Doradczyni UM Wrocławia ds. Seniorów. Prowadzi doradztwo i konsultacje dla seniorów, odpowiedzialna za współpracę z UTW oraz Porozumieniem Rektorów Uczelni Wyższych Wrocławia ds. UTW. Inicjatorka Akademii Rozwoju Seniora. Wspiera Zespół Przestrzeni Trzeciego Wieku.


tel. (71) 772 49 35

Zespół Przestrzeń Trzeciego Wieku

Katarzyna Delikowska

Kierownik Zespołu Przestrzeni Trzeciego Wieku

Tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Studia podyplomowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie i marketing Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wydział Gospodarki Narodowej; Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej Tytan pracy, doskonały organizator. Doradca i konsultant w zakresie organizacji pomocy społecznej. Wykładowca.


tel. 739 194 249
katarzyna.delikowska@wcrs.pl
Agnieszka Żebrowska


W Przestrzeni Trzeciego Wieku jest odpowiedzialna za organizację i realizację działań dla seniorów w Przestrzeni Trzeciego Wieku. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy wdrażaniu nowych projektów.
pok. 317, III piętro, pl. Solidarności 1/3/5agnieszka.zebrowska@wcrs.wroclaw.pl
Jolanta Podsiadło


W Przestrzeni Trzeciego Wieku koordynuje międzypokoleniowy projekt „Laboratorium Zabawek” i Konkurs o tytuł „Przyjaciel Seniorów”. Współpracuje z Wrocławską Radą Seniorów.


tel. 739 193 854
jolanta.podsiadlo@wcrs.wroclaw.pl
Kamil Nowak


W Przestrzeni Trzeciego Wieku jest odpowiedzialny za obsługę punktu informacyjnego dla seniorów.
Koordynator działań podmiotów realizujących projekty w Przestrzeni Trzeciego Wieku w szczególności planowanie i prowadzenie harmonogramu spotkań, konferencji.


tel. 739 194 102
kamil.nowak@wcrs.wroclaw.pl
Beata Koczańska


W Przestrzeni Trzeciego Wieku zajmuje się obsługą administracyjną, zamówieniami i umowami.


tel. 739 193 628
beata.koczanska@wcrs.pl